Уроци по английски език онлайн - Home page

Английски онлайн

 Уроци по английски език онлайн. Курс на обучение съобразен с всички нива, от начинаещи до напреднали. Свържете се с нас от формите за контакт. Проведете безплатен урок! Уверете се, че можем да ви бъдем полезни. Уточнете графика и интензивността на провеждане на уроците с преподавателя. Уроците се провеждат по skype и споделяне на екрана. Изключително удобен метод на обучение, индивидуален подход, по-добри резултати. Богат ресурс от учебни материали за всички нива достъпни онлайн.
Английски език онлайн с teacher Koce. Безплатен урок в рамките на 30 минути, който не ви ангажира!

Learn a new phrase!

 The big cheese is the most important or powerful person in a group or organisation.

Examples:

The big cheese is coming to visit our office today - she's the owner of the whole company!

I don't want to work as a secretary all my life. One day, I'm going to be the big cheese!

Read more ...

 

Latest phrases

Join us on Facebook!